ข้อแนะนำก่อนเรียน

1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เรื่องระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ เป็นบทเรียนที่มีแบบทดสอบ
ก่อนเรียนบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียนและในบทเรียน
มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
2. ควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเข้าศึกษารายละเอียด
ของเรื่อง ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ
3. ผู้เรียนควรศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาอ่านและทำความเข้าใจใน
บทเรียนที่ผ่านไปแล้วได้
5. เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
6. คะแนนจากแบบทดสอบทุกชุดทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน จะถูกบันทึกเก็บไว้ทุกครั้ง
ที่ผู้เรียนต้องการ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s